หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
แผนป้องกันและปราบการทุจริต (พ.ศ.2561-2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564 -2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี่ (พ.ศ. 2561-2564) [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)