หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)     2      3      4