หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 7 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือน มีนาคม2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3