หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)