หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 2547 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 2547 [ 30 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)