หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเรื่องมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนป้องกันและปราบการทุจริตปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริต 4 ปี [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)