หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลนโยบาย NO Gift Policy [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจรีต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policty) [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
การประเมิณความเสี่ยง อบต.ไผ่ล้อม [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2