หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจรีต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policty) [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
การประเมิณความเสี่ยง อบต.ไผ่ล้อม [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเรื่องมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
แผนป้องกันและปราบการทุจริตปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2