หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policty) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policty) [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเรื่องการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)