หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเรื่องการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)