หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
การพัฒนาบุคคลกร [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)