หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑) เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการ ตามแบบ สขร.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 14.09 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 31 ท่าน