หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 09.55 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 126 ท่าน