หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
 
 
 
   
 
   
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย ระยะทางประมาณ 30.16 กิโลเมตร

ทางหลวงเลขที่ 1114 (บางกระทุ่ม - สันติบันเทิง) ผ่านหมู่ที่ 11,8 และ 10 ระยะทาง 5,000 เมตร

ทางหลวงเลขที่ 1221 (บ้านท่ามะขาม - พิจิตร ) ผ่านหมู่ที่ 8,7,9,5,4,3 และ1 ระยะทาง 10,000 เมตร

ถนนลาดยาง อบต.ไผ่ล้อม (บ้านท่ามะขาม - โพธิ์แดน) ผ่านหมู่ที่ 8,7,6,4,2, และ 1 ระยะทาง 6,375 เมตร

ถนนลาดยาง อบจ.พล. เลขที่ พล 3179 (บ้านท่ามะขาม - สามเรือน)
    ผ่านหมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนลาดยาง อบต.ไผ่ล้อม (บ้านบึงช้าง - ตงตาก้อน) ผ่านหมู่ที่ 10 ระยะทาง 2,690 เมตร

ถนนลาดยาง อบจ.พล. เลขที่ พล 3146 (บ้านหนองผึ้ง - ดงตาก้อน)
    ผ่านหมู่ที่ 10 ระยะทาง 800 เมตร

ถนนลาดยาง อบต.ไผ่ล้อม (บ้านท่ามะขาม - บ้านบึงช้าง) ผ่านหมู่ที่ 9,10 ระยะทาง 1,900 เมตร

ถนนลาดยาง อบต.ไผ่ล้อม (บ้านท่านา - บ้านบึงเกวียน) ผ่านหมู่ที่ 4 ระยะทาง 3,400 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 สาย รวมระยะทางประมาณ 9,785 เมตร

หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 920 เมตร

หมู่ที่ 3 บ้านท่านา จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 1,480 เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านท่านา จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร

หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม จำนวน 1 สาย ระยะทางประมาณ 850 เมตร

หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม จำนวน 3 สาย ระยะทางประมาณ 260 เมตร

หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 500 เมตร

หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะขาม จำนวน 1 สาย ระยะทางประมาณ 150 เมตร

หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร

หมูที่ 11 บ้านยางโทน จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 3,400 เมตร
ถนนดินลูกรัง มีครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 35 สาย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ตำบลไผ่ล้อมมีแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมด จำนวน 30 แห่ง โดยจำแนกได้ดังนี้
 
แม่น้ำแคววังทอง
 
ลำคลอง จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
   

คลองวังทอง
คลองยางโทน

คลองตะเคียน
คลองทุ่งทวาย

คลองลำรางหว้า - คลองหนองกรด
คลองแหน

คลองน้อย
คลองหนองบอน

คลองดง-คลองท่าหลวง
คลองตาภู่

คลองห้วยแก้ว
คลองโปร่ง

คลองหนองลูกปลา    
     
 
หนอง จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
   

หนองขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

หนองผักตบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

หนองบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

หนองโพลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

หนองปลายนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

หนองตาเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

หนองทุ่งทวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
     
 
บึง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
   

บึงงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

บึงปากทาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

บึงตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

บึงช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

บึงละมาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
     
 
ทุ่งหลังวัดสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
     
 
ประตูน้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
   

ประตูน้ำคลองตาภู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ประตูน้ำท่านา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ประตูน้ำคลองห้วยแห้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ประตูน้ำคลองตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
     
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
 
บ่อบาดาล / บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 308 แห่ง ดังนี้