หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 

ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ชำระค่าขยะมูลฝอย


แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม


พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 
  (1)