หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 
 

แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม


พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ


แบบยืนยันการดำรงชีวิตและหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบแสดงตัวตนการดำรงชีวิตอยู่และยืนยันสถานะความพิการ


แบบฟอร์มร้องทุกข์


แบบคำร้องทั่วไป


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


แบบคำร้องทั่วไป


คู่มือประชาชนเรื่องทุกข์ร้องเรียน


คู่มือประชาชนงานจัดเก็บภาษี


คู่มือประชาชนงานรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคาร


คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชนงานสวัสดิการต่างๆ


คู่มือประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์


พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


คู่มือประชาชน พรบ.ควบคุมอาคาร

 
  (1)