หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 
 
ตำบลไผ่ล้อมด้วยสภาพพื้นที่ตำบล เป็นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ มีลำน้ำแคววังทองไหลผ่านกลางตำบล เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก ของประชาชนในตำบล การสร้าง ที่อยู่อาศัยมักจะสร้างในเขตพื้นที่ของตนเอง อยู่เป็นกลุ่มเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธยึดถือวัฒนธรรมประเพณี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันจึงทำให้ ประชานในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 
 

โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
สถานศึกษาที่สำคัญในตำบลมี ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

มีหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
วัด จำนวน 5 วัด คือ

วัดท่านา

วัดท่ามะขาม

วัดไผ่ล้อม

วัดบึงช้าง

วัดอภัยสุพรรณภูมิ
 
ประเพณีประจำปี

งานประจำปี เพ็ญเดือนสาม วัดท่านา ตำบลไผ่ล้อม

ประเพณีสงกรานต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ใช้ภาษากลางไม่ใช่ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กล้วยตาก / กล้วยม้วน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม


ผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม