หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนุภาพ ไพบูลย์
นายช่างโยธา


นายสถาพร ยืนยาว
คนงาน (ช่าง)