หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
บุคลากร
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
กองการศึกษาฯ
 


นางวาสนา เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา


นางสมฤดี ตัณฑุลอุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนุสา กันสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายวรากร ประสาทชัย
คนงาน กศ