หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นางวาสนา เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา


นางสมฤดี ตัณฑุลอุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนุสา กันสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายวรากร ประสาทชัย
คนงาน กศ