กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
   วัดท่ามะขาม  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดท่ามะขาม
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 16 บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูล : วัดท่ามะขาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น 1 วา ติดต่อกับที่ดินของนายชูศักดิ์และนางน้อย ทิศใต้ยาว 3 เส้น 7 วา 1 ศอก ติดต่อที่ดินของนายสนั่น โห้ลพบุรี ตะวันออกยาว 6 เส้น 8 วา 2 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 13 เส้น 12 วา ติดต่อกับลำน้ำแคววังทองและถนนสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 เลขที่ 53 เป็นหลักฐาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำแคววังทอง และถนนสายท่ามะขาม-ท่าฬ่อ ผ่านทางทิศตะวันออก การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่างๆมี อุโบสถกว้าง 7.25 เมตร ยาว 19.25 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 ศาลาการเปรียญกว้าง 17 เมตร ยาว 28 เมตร สร้าง พ.ศ. 2467 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 7.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2506 เป็นอาคารไม้ กุฎีสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ วัดท่ามะขาม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2465 มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายเอม ทรงคุณ นายเจี้ยม นางจู และนายคำ แดงชาวนา เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านจัดสร้าง วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2508 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 169 ท่าน